Fågelinfluensan på väg till Värmland

Biträdande länsveterinär Susanne Edlund är oroad över den snabba spridningen av fågelinfluensan. Om några veckor kan de första fallen troligen hittas i Värmland, säger hon.

De första fallen av den aggressiva formen av fågelinfluensa har konstaterats i Sverige, uppger Jordbruksverket. Fåglarna hittades i Oskarshamnstrakten. Länsstyrelsen i Värmland har redan gått ut med riktlinjer till allmänheten och kommunernas miljö-och hälsoskydd om hur man ska hantera larm om döda vilda fåglar, och att tamfåglar ska hållas inomhus. Om det är mindre än fem döda fåglar i ett begränsat område är det sannolikt naturlig fågeldöd, men om man hittar många fåglar ska länsveterinären kontaktas. Socialstyrelsens smittskyddsexpert Anders Tegnell säger att det inte finns något som tyder på att det här ska drabba människors hälsa. Fågelinfluensan smittar människor enbart under mycket speciella omständigheter och smittorisken för människor är mycket, mycket liten, säger Anders Tegnell. Värmlands biträdande länsveterinär Susanne Edlund tror att de första fallen av fågelinfluensa kan uppstå i Värmland om några veckor.