Straff för hot mot politiker kan höjas

Straffen för de som hotar förtroendevalda och politiker kan komma att höjas. Idag är straffen alltför lindriga menar socialdemokraten Berit Högman som är ordförande i regeringens kommitté som kartlägger hot och våld mot politiker.

Socialdemokraten Berit Högman Det var Mona Sahlin som under sin tid som demokratiminister tillsatte komitten, som nu i april presenterar vad den kommit fram till. Om det blir höjda straff för hot mot politiker råder det inte enighet om än, men att landets poliser måste bli bättre på att möta utsatta politiker är något som utredningen visar:

Utredningen visar att många politiker struntar i att anmäla om de utsatts för hot våld eller trakasserier. Å att de människor som hotar, ofta är vanliga människor enligt Berit Högman, som har lett utredningen i ett å ett halvt år.