Hemtjänstpersonal erbjuds ålderspension

Kommunanställd personal inom hemtjänsten och rehabenheten i Hagfors kommun, som fyllt 62 år kommer att erbjudas särskild ålderspension. Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott.

Erbjudandet som berör nio personer ska underlätta de förändringar som är på gång inom äldreomsorgen i Hagfors kommun under året. Blinkenbergsgården och Gustavagården ska läggas ner samtidigt som Bellmansgården i Ekshärad byggs ut.