Gratis arbetskläder för fler i Karlstad

Den politiska ledningen i Karlstad vill nu att kommunen står för arbetskläderna för anställda inom de kvinnodominerade omsorgsyrkena.

Berörda fack har länge kämpat för att medlemmarna ska slippa att själva bekosta sina arbetskläder, och bl a pekat på hur det är för anställda inom de tekniska områdena. Kommunalråden för den rödgröna majoriteten i Karlstad begär att tjänstemännen utreder kostnader och annat för att kunna införa fria arbetskläder också inom omsorgsverksamheterna.