För mycket byggande i Karlstad?

Byggtakten i Karlstad kan vara för hög - den varningen kommer från fastighetsanalytikern Alf E Johansson efter gjord granskning.

Det byggs nu mellan 400 och 600 bostäder i Karlstad årligen, en byggtakt som inte matchar ökningen av kommunens invånarantal - och efter brist på lägenheter är runt 300 lediga idag. En obalans på marknaden i kombination med höjda räntor kan klart också leda till sänkta bostadspriser i Karlstad, enligt analysen.