Rejält minus för Karlstads äldreomsorg

Äldreomsorgen i Karlstad gick back med 12 miljoner kronor förra året.

Enligt ansvariga på vård-och omsorgsförvaltningen beror det på senaste tre årens utökade verksamhet och konstaterar att tidigare överskott nu är uppätet. Nämnden går nu till kommunstyrelsen med begäran att det mångmiljon-underskott som uppstått täcks därifrån.