Bevakningsföretag riskerar åtal

Länsstyrelsen vill att åklagare nu ska undersöka om Falck Security AB gjort sig skyldig till brott när det gäller de övervakningskameror som företaget har på sin fastighet.

När länsstyrelsen gjorde ett platsbesök fanns sju kameror på fasaden som är riktade mot plats där allmänheten har tillträde. Dessa kameror var uppsatta utan tillstånd, och länsstyrelsen har därför lämnat ärendet till åklagarkammaren för åtalsprövning.