Länsstyrelsekritik mot Socialförvaltningen i Karlstad

Länsstyrelsen kritiserar Socialförvaltningen och Barn-och Familjeenheten i Karlstads kommun på flera punkter.
Enligt länsstyrelsen har förvaltningen bland annat brustit i hantering av ansökningar och att kontakter tagits utanför familj och anmälare.