Flest politiska avhopp i Eda

Allt fler politiker hoppar av från sina politiska uppdrag i kommunernas fullmäktigen. Enligt valmyndighetens januaristatistik låg Eda kommun högst i antalet avhopp.

Nästan var tredje ledamot eller ersättare i Eda har hoppat av uppdraget i fullmäktige. Åsa Norlander i Adolfsfors är en som lämnat politiken och orsaken var att hon ofta tvingades ta svåra politiska beslut