Allt fler polisanmäls för nedskräpning

Hittills har 55 personer polisanmälts i Värmland för nedskräpning vid återvinningsstationerna.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen startade 2001 så kallad sopspaning vid återvinningsstationerna och i hela landet har spaningen lett till sammanlagt 1.092 polisanmälningar. Anmälningarna har lett till 14 domar i tingsrätten och 86 strafförelägganden. Nedskräpning är ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Nedskräpningen kostar runt 50 miljoner kronor varje år.