Besked om lodjuren dröjer

Naturvårdsverket har ännu inte tagit upp frågan om den utökade lodjursjakt som båda jägarförbunden ansökt om. Men när ansökningarna ligger på bordet ska de diskuteras av verkets viltvårdsexperter.

Klas Allander på Naturvårdsverket säger att inventeringsresultatet efter lodjursräkningen är klart först i början av april och Naturvårdsverket kan därför ännu inte säga hur stor lodjursstammen faktiskt är i Värmland.