Luftföroreningarna måste ner

Luftkvalitén i tätorterna är ungefär densamma som för 5-6 år sedan, trots förbättrade vedeldningspannor och kaminer. För att de uppsatta målen ska nås måste luftföroreningarna minskas. Det skriver Naturvårdsverket i en rapport.