Inom 5 år får vi posten i trapphuset

Post och telestyrelsen kräver att fastighetsägarna till flerbostadshus inom 5 år installerar postboxar i trapphusen. Men nu protesterar hyresgästföreningen och fastighetsägarna mot kravet.