Hotellbeläggningen i Karlstad ökade kraftigt 2005

Hotellbeläggningen i Karlstad ökade kraftigt förra året. Detta efter ett antal år med stagnation.

Beläggningen av hotellrummen ökade med 10,1 procent. Ökningen för riket som helhet stannade vid 6,3 procent.

Även konferensbeläggningen ökade i Kraftigt Karlstad under förra året.