Skattefusk bland läkare och sjukgymnaster

Det finns ett utbrett skattefusk bland läkare och sjukgymnaster med egna företag i Värmland. Sex av tio skattefuskar, det visar skatteverkets speciallkontroll som gjordes i höstas och som fortsätter.