Nytt större varsel i Karlskoga

Saab Bofors Dynamics varslar idag 65 personer i Karlskoga. Varslet är ett resultat av att beställningarna inom pansarvärnsområdet är lägre och det bedöms inte vara tillfälligt. Företaget har inlett förhandlingar med facket.

Vid Saab Bofors Dynamics i Karlskoga arbetar idag cirka 900 personer varav cirka 300 inom produktionen.

Med dagens varsel har Saab under 2005 och hittills i år varslat cirka 900 personer.