Vårdcentralerna behöver mer resurser för psykvård

Allt fler mår psykiskt dåligt och sämst mår unga kvinnor - det visar flera undersökningar i länet. Idag informerade sig landstingspolitikerna under en heldag om läget för den värmländska psykvården. På önskelistan finns en samlokalisering av slutenvården och mer resurser till vårdcentralerna.

Kjerstin Almqvist psykiatrisamordnare i landstinget säger att kurator- och psykologresurserna på vårdcentralerna borde stärkas.

Psykiska problem antas vara orsaken till drygt var tredje besök hos allmänläkare, 100 000 besök per år. Allmänläkarna skriver ut 58% av dom antidepressiva läkemedlen i länet.  Samtidigt har landstinget idag bara 12,5 kuratortjänster för terapi som ett alternativ till läkemedel. Alldeles för få, menar Kjerstin Almqvist.