Oväntad snabb minskning av sjukfrånvaro i Munkfors

Sjukfrånvaron bland kommunanställda i Munkfors sjunker snabbare än beräknat.  Sedan år 2002 har sjukfrånvaron minskat med 60 procent och är nu nere i 15 sjukdagar per anställd och år.

Målet var att halvera sjukfrånvaron på fem år, från 37,7 till 18,7 dagar per anställd och år.

Sedan 2002 har kommunen deltagit i AFA Försäkrings arbetsmiljöprogram Sunt liv där arbetet går ut på att få den sjukskrivne tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt.

Munkfors kommun har cirka 400 anställda.