Livräddningskurs erbjuds alla i Molkom

Alla Molkomsbor erbjuds nu gratis kurser i hjärt-lungräddning. Kurserna arrangeras av kommunens medborgarkontor i Molkom och utbildare är instruktörer från räddningstjänsten. Projektet startade under förra hösten av medborgarkontoret i Vålberg och där har redan ett femtiotal personer genomgått utbildningen. Varje år drabbas omkring 10 000 personer av hjärtstopp i sin vardagsmiljö.