Långt tågstopp efter haveri

Efter tolv timmars stopp lyckades SJ:s tekniker i går kväll backa in det havererade X2000-tåget till järnvägsstationen i Arvika. Då hade tågstoppet varat hela gårdagen.

Lars Bull, som är VD för Värmlandstrafik, säger att han räknar med att länstrafiken ska fungera som vanligt idag. - Tack vare effektiva omlastningar från buss till tåg i Edane, lyckades vi begränsa olägenheterna för passagerarna, säger Lars Bull. Gårdagens trafikproblem innebar också att två Reginatåg blev instängda, vilket i sin tur betydde problem för trafiken till Åmål.