Klamydia och HIV ökar i Värmland

Antalet fall av klamydia ökar kraftigt i Värmland. Förra året hade länet en av landets kraftigaste ökningar av nysmittade klamydiafall. Under förra året anmäldes också fyra nya fall av HIV-infektion i Värmland.

Under 2005 anmäldes 1.107 nya klamydiafall och det är 195 fler än året innan. Jämfört med 1998 är det en ökning med närmare 600 fall. Även antalet fall av gonorré ökade, från fyra fall år 2004 till åtta fall förra året. Enligt Smittskyddet i Värmland är situationen otillfredställande och kampen mot klamydia och andra könssjukdomar ska prioriteras de närmaste åren. Under 2005 anmäldes fyra nya fall av HIV-infektion i Värmland. I ett av fallen har konstaterats att personen smittats under en resa till Thailand. Enligt Smittskyddet är sexuella kontakter i Thailand förenat med stor fara för HIV-smitta. I Värmland finns just nu femtio smittade HIV-patienter.