Ljusinstallation stoppas?

Jenny Holzers omdiskuterade ljuskonst på Stora torget i Karlstad kommer med stor sannolikhet att stoppas.

Kulturnämndens ordförande Bengt Nordstrand (v) säger att han anser att det tidigare fattade beslutet bör rivas upp vid nämndens nästa möte.

Det var i februari som kulturnämnden beslutade att anslå 200.000 kronor till en ny visning av Jenny Holzers konstverk under två veckor i september i år. Så lär alltså inte blir fallet.

Första gången Holzers verk visades var i samband med unionsfirandet.