Asal blev Årets feminist i Värmland

Asal Narimani utsågs igår till Årets feminist i Värmland.

Asal Narimani arbetar för den Internationella Qvinnoföreningen i Karlstad där hon ansvarar för olika gruppverksamheter. Hon har dessutom startat tjejgruppen Hildur.