Korpen i Arvika i konkurs

Korpen Västra Värmland i Arvika har på egen begäran försatts i konkurs.

Korpen i Arvika har skulder på cirka 300.000 kronor och orsaken anges bland annat vara minskat medlemsantal moch färre startavgifter.

Vid ett extra årsmöte i slutet av mars avgörs det om en ny förening ska bildas eller inte.