Smittskyddsläkare tveksam till hemmatest för klamydia

Biträdande smittskyddsläkare Eva Andersson är skeptisk till de självtest för klamydia som numera finns på Apoteket.

Eva Andersson konstaterar att man inte vet hur säkra dessa tester är. Dessutom går klamydia under smittskyddslagen - alltså är man skyldig att söka läkare om man tror man är smittad.