Ekonomiskt plus för Sunne

Det går bra ekonomiskt för Sunne kommun som förra året gjorde ett överskott på 16 miljoner kronor. Det är 9 miljoner mer än budgeterat och 6 miljoner mer än 2004.

Samtliga nämnder hölls sig inom budgetramarna förutom sociala som drog över ramarna med 2 miljoner kronor.