Arbetsförmedlings trapphus saneras efter brand

Visst möts också arbetsförmedlare stundtals av ilska från frustrerade arbetssökande. Det konstaterar länsarbetsdirektör Eeva Westlund efter gårdagens anlagda brand på arbetsförmedlingen i Karlstad.

Idag pågår saneringsarbetet för fullt efter branden i går i trapphuset hos Arbetsförmedlingen i Karlstad.

Trots att branden i sig inte var särskilt stor så blev det framförallt rökskador och en stickande lukt som dröjer sig kvar, säger Håkan Moberg, som håller på med saneringsarbetet.

Länsarbetsdirektören Eeva Vestlund är nöjd med att evakueringen gick så bra och att nu en man är gripen misstänkt för att ha anlagt branden.

När det gäller hotbilden mot Arbetsförmedlingen så finns den, men som myndighet är den något man måste lära sig hantera.