Svenska maltkorn lockar whiskyindustrin

Lantmännen kommer i höst att exportera 3000 ton maltkorn till den skotska whiskyindustrin.

Företaget som kommer att köpa det svenska maltkornet producerar malt till bryggerier och destillerier vilka i sin tur producerar whiskymärken som till exempel Johnny Walker. Det är den höga proteinhalten och den goda proteinkvaliteten i det svenska maltkornet som lockar.