Polis vill återinföra kvarterspolis

Polisen i Karlskoga vill återinföra kvarterspolisen. Orsaken är att polisen märkt en kraftig ökning av antalet narkotikabrott sen förra året.

Polisinspektör Jan Karlsson säger till Karlskoga Kuriren att kvarterspoliser snabbare kan upptäcka och stoppa ”rekryteringen” av nya missbrukare bland ungdomarna i Karlskoga. I Karlskoga polisområde, där även Hällefors och Degerfors ingår, har man hittills i år upptäckt 12 grova och 190 ringa narkotikabrott, vilket är betydligt fler än vid samma tid förra året.