Sänkt avgift för patent

Regeringen har beslutat att sänka avgiften för ansökan om patent. Sänkningen innebär att kostnaden för att söka patent minskar med 1 000 kronor, skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Avgiften består för närvarande av en anmälningsavgift på 1 000 kronor och en granskningsavgift på 3 000 kronor. Förändringen träder i kraft den 2 oktober.