Förslag om tågvärdar för barn

Barn som reser ensamma med tåg i Sverige borde få en egen tågvärd som sällskap under resans gång. Det förslaget framför Penilla Gunther, som är riksdagskandidat för kristdemokraterna i Västra Götaland.
- Förslaget gäller främst skilsmässobarn som regelbundet reser mellan föräldrarna, säger hon till SR Skaraborg.