Färre söker sig till universitet

Allt färre söker utbildning på universitet och högskola. Det visade sig när årets siffror granskades.
- Det är en trend i hela Sverige, säger Lena Friis, chef för Antagningsenheten vid Karlstads Universitet.