Två anmälningar enligt Lex Maria

Landstinget i Värmland anmäler nu två händelser enligt Lex Maria.

Den första anmälan gäller en man som under flera år haft täta kontakter med psykiatrin och som de senaste månaderna uppfattats som bättre än på många år, men som vid en resa till Öland misstänkts ha dödat en kvinna. Den andra anmälan gäller en man som under många år haft kontinuerlig vård inom psykiatrin i Värmland. Två dagar efter den senaste stödkontakten med öppenvårspsykiatrin tog patienten sitt liv.