Barn i riskzonen inom jordbruket

Hittills i år har minst tre barn omkommit i samband med maskinolyckor inom jord och skogsbruket. Varför förekommer det olyckor med så tragisk utgång och vilken är förklaringen.

Hans-Ove Jensen, orförande i LRF regionförbundet Värmland förklarar det med att ingen annan yrkesgrupp har barnen med sig på jobbet på samma sätt som landsbrukarna. Han menar att det kan förklara den höga statistiken. LRF har en nollvision och arbetar på olika sätt för att minimera riskerna. De har haft ett projekt ”farmarbus” om just barnsäkerhet på lantgårdarna. Det har inneburit att en ingejör åkt runt för att ge tips om hur säkerheten för barn kan öka.