Säffle och Sunne lägst sjukfrånvaro

Säffle och Sunne kommuner har den lägsta sjukfrånvaron bland kommunanställda av länets kommuner.

I Säffle är den totala sjukfrånvaron 6,4 procent och i Sunne 6,7 procent. Det visar en sammanställning som försäkringsbolaget Folksam har gjort. Även Munkfors och Karlstad har förhållandevis låg sjukfrånvaro medan Filipstad har den högsta sjukfrånvaron bland de tolv av länets kommuner som ingår i undersökningen. I Filipstad är den totala sjukfrånvaron 10,8 procent. Långtidssjukskrivningarna svarar för tre fjärdedelar av sjukfrånvaron. I undersökningen ingår inte Kristinehamn, Storfors, Eda och Arvika kommuner. Sjukfrånvaron bland kommunanställda har minskat något i hela landet jämfört med förra året.