Sandesjö till Konsumentverket

Regeringen har idag beslutat att utse Håkan Sandesjö till tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket, tillika konsumentombudsman.

Sandesjö ska leda Konsumentverkets verksamhet i Karlstad från och med den 15 augusti 2006 och fram till dess att en ny ordinarie generaldirektör kan tillträda efter Karin Lindell. Håkan Sandesjö har tidigare arbetat på olika ledande befattningar inom statlig förvaltning, bland annat som generaldirektör för Utlänningsnämnden och som expeditionschef i Regeringskansliet.