Bäruppköparna på krigsstigen

De svenska bäruppköparna är på krigsstigen. Orsaken är en gammal tvist om arbetsgivaravgifter med Skatteverket.

Förutom arbetsgivaravgift ska bäruppköparna betala en särskild inkomstskatt för de utländska plockarna som kommer till landet på visum, vilket enligt branschen kom som en överraskning för bäruppköparna i juni i år. Finansdepartementet ger nu Skogsbärbranschens intresseförening rådet att bilda utländska dotterbolag för att kringgå Skatteverkets regler.