Jordbruksverket ger Värmland undantag för bete

Jordbruksverket har beslutat att nu tillåta bete på marker i Värmland som egentligen ska ligga i träda. Det är torkan som gör att det råder foderbrist för betesdjuren. Det är fem nya län som idag får undantag från förbudet, och det innebär att bete på så kallad uttagen areal nu tillåts i 15 av landets alla län, på grund av den långvariga torkan.