36 värmlänningar hemma från Libanon

Hittills har 4 893 personer evakuerats ur Libanon till Sverige och av dessa är 36 värmlänningar.Det framgår av en rapport från det regionala krishanteringsrådet.

Av dessa 36 bor 13 i Karlstad, 10 i Forshaga, 7 i Hagfors, 3 i Kristrinehamn och en vardera i Munkfors, Storfors och Säffle. Det svenska utrikesdepartementet och Räddningsverkets arbete med att evaukera svenskar ur Libanon har varit mycket framgångsrikt och i en internationell jämförelse har den svenska aktionen lyckats bäst av alla. Nu är det bara något hundratal svenskar kvar i Libanon som väntar på att evakueras.