Ökat antal katter som tas om hand av Djurskyddet

Antalet katter som kommer in till Djurskyddet i Karlstad har i det närmaste dubblerats sedan i fjol.

Hittills i år har uppått 400 katter tagits om hand, vilket är lika mycket som under hela 2005. Personalen på Djurskyddet tycker att inställningen till att ha djur måste förbättras, så att folk tar hela det ansvar som det innebär att ha djur.