Universitetsutbildning stoppas på grund av för få ansökningar

En civilingenjörsutbildning på Karlstads universitet med inriktning mot IT stoppas nu efter att alltför få ansökningar kommit in.

Endast tre sökande var intresserade av utbildningen. Dessa har nu i stället erbjudits platser på andra utbildningar. Men enligt Lena Fries, chef på universitetets antagningsenhet, kan utbildningen återkomma senare, om söktrycket ökar.