Lex Maria-anmälan om insmugglade tabletter

En 25-årig deprimerad kvinna lyckades smuggla in lugnande tabletter på den psykiatriska slutenvården. Händelserna anmäls nu av Landstinget enligt Lex Maria.

Kvinnan var intagen för självdestruktivt beteende och hittades vid två tillfällen omtöcknad eller medvetslös. Rutinerna för säkerhet och visitering inom slutenvården ska nu ses över, något som ska va klart i höst.