43 värmlänningar hemkomna

Nu har drygt 5 000 svenska evakuerats från Libanon. Av dessa är 43 personer Värmlänningar och Pia Wikström på regionala krishanteringsrådet uppmanar kommunerna att ta kontakt med de hemkomna. Ingen vet med säkerhet hur många svenska som fortfarande finns kvar i Libanon.