Grovt bedrägeri

Ett företag som under tre dagar i sommar bodde på Selma Lagerlöfs SPA i sunne smet från sin hotellnota på 90 000 kronor. Det var ett antal personer som tog in på ett företagsnamn med löfte om att betala räkningen senare. När betalning ska personerna ha vägrat att betala och brottet rubriceras som grovt bedrägeri.