Fortsatt stor brandrisk

Faran för skogsbränder är fortsatt stor eller mycket stor i Värmland. Brandrisken idag är fyra i norra Värmland och en femma i södra Värmland - men något eldningsförbud har ännu inte införts.

Här kan du höra brandingenjör Ola Åkesson från räddningstjänsten i Karlstad ge råd till de som vill göra upp en eld i naturen.