Rottneros AB i kris

Under gårdagen berättade vi om Rottneros AB och koncernens delårsrapport. Nu kan vi även berätta att sommarens höga elpriser skakar företaget.

Om dagens elpris kvarstår blir kostnaderna högre även nästa år och då är två av koncernens fem bruk hotade. Den stora osäkerheten kring elpriset gör att Rottneros avstår från att lämna någon prognås för helårsresultatet.