Signalkräftorna riskerar försvinna

De amerikanska signalkräftornas tid i våra vattendrag kanske är över om några år. Flera rapporter om kraftig minskning av signalkräfts-beståndet kommer nu. Samtidigt har de ursprungliga flodkräftorna fått mycket bättre förutsättningar att komma tillbaka i sjösystemen.