Stora Ensos sparprogram bättre än väntat

Skogsindustrikoncernen Stora Ensos sparprogram går bättre än väntat.

Målet - om att förbättra vinsten före skatt med 300 miljoner euro från och med mitten av 2007 - kommer att överträffas, skriver koncernledningen i ett pressmeddelande. Målet är bland annat att sänka de årliga produktionskostnaderna med 160 miljoner euro. Vid utgången av andra kvartalet i år hade besparingar till ett värde av 104 miljoner euro nåtts. Hittills har 1 245 personer sagts upp av de 2 000 som beräknas bli friställda till följd av sparprogrammet.