Få misshandelsfall i Värmland

Värmland har minst misshandelsfall per invånare i hela landet. Enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet ligger samtliga kommuner i länet under riksgenomsnittet.

Det är statistik från 2000 till 2005 som visar att det i Värmlands län har anmälts 537 misshandelsfall per 100 000 invånare och år. Riksgenomsnittet ligger på 723 och värst är Stockholms län med 935 misshandelsanmälningar per 100 000 invånare och år.

Allra bäst siffror får Kil medan Storfors har flest misshandelsfall per invånare i länet. Det här skriver Värmlands Folkblad.