Rekordvinst för Aker Kvaerner

Den norska verkstadskoncernen Aker Kvaerner redovisade idag ett vinstlyft på 66 procent för andra kvartalet.

Rörelseresultatet steg till 733 miljoner norska kronor, från 441 miljoner samma kvartal året före. Omsättningen ökade med 44 procent till 14 miljarder norska kronor. För Pulping & Power, där Karlstadbaserade Kvaerner Pulping ingår, ökade omsättningen med 21 procent jämfört med det andra kvartalet 2005. Vinsten, 57 miljoner norska kronor, är lägre än samma period förra året bland annat orsakat av förseningar i större upphandlingar. Aker Kvaerner har skrivit ett avtal med Metso angående en försäljning av Kvaerner Pulping och Kvaerner Power. Affären kan slutföras först efter att man fått myndigheternas tillstånd.